Vaut le détour: het tapijt van Bayeux

Een bezoek aan 'het tapijt van Bayeux' klinkt niet heel spannend, vind ik zelf. Er slaat je zelfs een beetje een muffe geur in de neus wanneer je die uitspraak hoort. Maar dat is een vergissing. Het is een absolute 'vaut le détour' als je in Normandië bent of op weg naar Bretagne.

IMG_9401.JPG

Bayeux ligt net naast Caen en het herbergt dus het fameuze tapijt van 70 meter lang dat de slag bij Hastings van 1066 verbeeldt, en de periode die daaraan voorafging. Het tapijt zelf is slechts een aantal jaren na 1066 gemaakt en is dus BIJNA 1000 JAAR OUD!! 

IMG_9400.JPG

Heel kort: Koning Edward van Engeland ziet zijn einde naderen maar is kinderloos. Als troonopvolger heeft hij zijn oog laten vallen op neef Willem van Normandië, maar die zit, ja, in Normandië en moet dus op één of andere manier te weten komen dat deze eer hem te beurt valt. Harold, een andere neef van koning Edward die wél in Engeland woont, wordt als 'berichtgever' aangeduid en mag Willem verblijden met het goede nieuws. Hij trekt met zijn gevolg naar het vasteland (te paard, met het paard op de boot) en wanneer hij voet aan wal zet , wordt hij door een vazal van Willem (die daar niets van weet want afstanden zijn nog echt fysiek te overbruggen) in de boeien geslagen. Uiteindelijk komen ze bij Willem terecht die zeer te spreken is over het voorstel van koning Edward, maar zijn neef toch even wil testen. Harold moet met Willem Bretagne aanvallen, en wanneer ze dat succesvol afronden, wordt Harold tot ridder gekroond door Willem en moet hij Willem zweren dat hij hem trouw zal blijven, ook als hij koning van Engeland wordt. Dat doet Harold maar wanneer hij terug in Engeland aankomt, zeggen zijn vrienden en kennissen dat dat toch wel een beetje dom was om een andere neef koning te laten worden, terwijl hij het zelf even goed had kunnen zijn, en nu je het zegt, hij kan nog altijd koning worden... En Harold zelf vindt dat ook wel een beter vooruitzicht.... Dus wanneer koning Edward uiteindelijk de pijp aan maarten geeft, komt het tot een gevecht tussen de troepen van Harold en de troepen van Willem in Hastings. Harold zou gestorven zijn door een pijl in zijn oog en Willem wordt dan toch koning. 

IMG_9653.JPG
IMG_9432.JPG

Dit verhaal is verbeeld op het tapijt, een opdracht die de broer van Willem gaf om voor eens en altijd duidelijk de puntjes op de i te zetten over wie de rechtmatige troonopvolger van in den beginne eigenlijk was. De manier waarop kleuren zijn gebruikt, en er diepte is gecreëerd, in een tijd dat perspectief nog niet bestond, is fenomenaal. Dat geldt ook voor de dynamiek, de zorg en de waarheidsgetrouwheid waarmee de paarden en hun bewegingen zijn afgebeeld. Onder- en bovenaan de stof zijn er lange banden die kleine, wilde dieren verbeelden of mannen die op het strijdveld zijn gesneuveld. En je krijgt een prachtige inkijk in het leven van alledag in de middeleeuwen: klederdracht, huizen, samen eten, ....

Het is een vat inspiratie dat je op weg zet naar talloze nieuwe dingen: op zoek naar meer geschiedenis, zelf wilde dieren en paarden tekenen en borduren, de strips die erover gemaakt zijn lezen, jezelf verkleden, een middeleeuwse plat bereiden ...

 

IMG_9421.JPG
IMG_9419.JPG
IMG_9420.JPG
IMG_9413.JPG