theorie

De rol van de bemiddelaar

De rol van de bemiddelaar

Een sterke basis voor leesvaardigheid en –attitude wordt in de voorschoolse jaren gelegd. Het zou daarom interessant zijn, ook onderzoek en interventies te doen in crèches en kinderdagverblijven en in kleuterscholen. Vooral voor kinderen die thuis niet opgroeien in een boekvriendelijk klimaat of kinderen uit een lagere sociale klasse, zou aandacht voor boeken op die formele opvangplaatsen toch een doorstart kunnen betekenen.